Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice

Aktuality

Aktuálne projekty

AgroPuzzle

Vďaka projektom AgroPuzzle sa spojili stredné poľnohospodárske školy z niekoľkých európskych krajín a spoločne pracovali na zlepšení vzdelávania svojich žiakov. Projekt bol realizovaný s podporou EÚ.

Aktívny farmár

Projekt Aktívny farmár nám pomohol vybaviť naše Centrum odborného vzdelávania a prípravy modernými pomôckami a technológiami. Projekt podporilo MŠVVaŠ SR, NSK a regionálni podnikatelia.

PLUS

PLUS – „Z poľa do úst udržateľným spôsobom alebo ako na to“ bol projekt, ktorý mal za cieľ priblížiť žiakom spôsoby spracovania produktov rastlinnej a živočíšnej výroby na potraviny. Projekt bol realizovaný s podporou EÚ.

Úspechy žiakov