Peter Farkaš je Naj Agro chlapec Slovenska.

V rámci výstavy Agrosalón sa dňa 26. marca 2015 konala aj konferencia Agrobiznis v roku 2015. Súčasťou konferencie bolo aj finále súťaže Naj Agro chlapec a Naj Agro dievča.

najagrochlapec

Za Naj Agro chlapca pre rok 2015 bol vyhlásený náš žiak Peter Farkaš. Titul Naj Agro dievča si odniesla Nikoleta Izakovičová zo SOŠ vinohradnícko-ovocinárskej v Modre.

Svoje tituly mladí žiaci získali na základe prezentovania svojich plánov pracovať v budúcnosti v poľnohospodárstve a pohľadov na možnosti rozvoja slovenského vidieka. Cieľom súťaže je spropagovať poľnohospodárske stredné školy a zlepšiť prepojenie medzi nimi a agrosektorom.