Úspechy Tomáša Baranoviča

Sme veľmi hrdý, že na našej škole študuje mnoho šikovných a mimoriadnych žiakov. Jedným z nich je aj Tomáš Baranovič. Tomáš sa počas svojho štúdia zúčastnil viacero odborných súťaží a rozvíjal tak svoj talent. V niekoľkých odborných súťažiach získal vynikajúce umiestnenia.

V rámci Stredoškolskej odbornej činnosti získal v odbore Pôdohospodárstvo II. miesto na krajskom a  III. miesto v celoslovenskom kole.

Pravidelne sa zúčastňoval aj odbornej súťaže Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku. Po úspešnom absolvovaní krajského kola, kde sa umiestnil na prvom mieste, postúpil na celoslovenské kolo. Po náročných a stresujúcich dvoch dňoch súťaže sa Tomáš umiestnil na 2. mieste a potvrdil tak kvalitu prípravy na našej škole. Súťaž pozostávala z vedomostného testu o mlieku, krmovinárstve, odpadovom hospodárstve a súvisiacej legislatíve. Ďalšou časťou súťaže je praktické dojenie, laboratórne a degustačné skúšky, krmovinárske výpočty a poznávanie porastov.

socx_03

Za vynikajúce umiestenia v odborných súťažiach mu bolo udelené ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja v kategórii odborných súťaží. Tomáš takouto bodkou uzavrel svoje štúdium, keďže tento rok už úspešne zmaturoval.