Kurz spracovania mlieka

Na škole sme nedávno privítali odborných lektorov, ktorí nás naučili ako spracovať čerstvé kravské mlieko. Pod ich vedením sme sa naučili vyrobiť rôzne typy syra a jogurtov.

Kurz sa uskutočnil vďaka nášmu projektu „Aktívny farmár“, v rámci ktorého sme zakúpili technologické zariadenia potrebné na výrobu a skladovanie mliečnych produktov.

Vedieť spracovať si svoje produkty je pre farmárov veľmi dôležité. Predaj finálnych produktov je oveľa zaujímavejšie ako predaj prvotnej suroviny. Aj toto učíme našich žiakov.

Kurz spracovania mlieka

Syr