Praktická výučba

Za účelom neustáleho zlepšovania podmienok pre výučbu praxe, škola modernizuje nielen svoje cvičné hospodárstvo v areáli školy a školskú poľnohospodársku mechanizáciu ale pravidelne sa zúčastňuje aj rôznych ukážok práce modernej poľnohospodárskej techniky.

Žiaci školy sa nedávno zúčastnili predvedenia nového kombajnu značky Gomselmasch, ktorý zakúpilo družstvo z Dvorou nad Žitavou. Cieľom bolo porovnanie rôznych druhov poľnohospodárskej techniky a naučiť sa vybrať si ten najvhodnejší stroj.

Pri obci Ipeľský Sokolec sa zas žiaci zúčastnili praktickej výučby orby s moderným školských traktorom CLAAS. Pri tejto činnosti si precvičili jednu zo základných operácii spracovania pôdy v reálnych podmienkach výrobného podniku.