Spolupráca s univerzitou

So Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre naša škola spolupracuje dlhodobo. Už niekoľkokrát sa naši žiaci a učitelia zúčastnili odborných exkurzií v špecializovaných laboratóriách a prevádzkach SPU v Nitre. Navštívili sme napríklad bioplynovú stanicu, mechanizačnú stanicu, ovocný sad alebo meteorologickú stanicu. Týmto spôsobom sa snažíme ukazovať žiakom najnovšie technológie a trendy v oblasti poľnohospodárstva. Výskumníci z nitrianskej univerzity tiež niekoľkokrát pomáhali pri príprave našich žiakov na odborné súťaže.

Najnovšia spolupráca zahŕňala vykonanie laboratórnych chemických analýz na prístrojovom vybavení Katedry biometeorológie a hydrológie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre pre potreby stredoškolskej odbornej činnosti našej Dašy Kubatkovej. V jej práci zameranej na vplyv biouhlia na vlastnosti pôdy, pracovníci univerzity pomáhali pri určovaní pôdnych vlastností a pH.

Daska_FZKI_02

Daska_FZKI_07