Stredoškolská odborná činnosť

Naši žiaci sa zapojili do odbornej súťaže SOČ. Piati žiaci sa v školskom kole tejto súťaže postavili pred komisiu a prezentovali odborné práce. Svoje práce žiaci sústredili na témy súvisiace s poľnohospodárstvom, zamerali sa na rôzne aspekty rastlinnej aj živočíšnej výroby.

  • Lukáš Fábry, 2. roč., – Pestovanie rajčín a ich využitie
  • Barbora Godová, 4. roč.,. – Hodnotenie reprodukčných a produkčných ukazovateľov na farme dojníc Mikuláš
  • Dajana Kazíková, 3. roč., – Zázračná sila bylín
  • Daša Kubatková, 3. roč., – Vplyv biouhlia na vlastnosti pôdy a rast rastlín
  • Ivana Tuhárska, 4. roč., – Hodnotenie biofarmy

Na krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti postúpili tri naše žiačky: Dajana Kazíková, Daša Kubatková a Ivana Tuhárska. Budeme im držať palce!