Svetový deň vody

V utorok 22. marca 2016 sme si pripomenuli Svetový deň vody. Voda je neodmysliteľnou súčasťou krajiny a je nevyhnutná pre život i poľnohospodárstvo.

Naši žiaci si tento deň pripomenuli viacerými spôsobmi. Vytvorili informačný panel a propagačný plagát s tematikou „Voda a životné prostredie“.

V tento deň tiež prišli v modrom oblečení a zúčastnili sa aj osláv Svetového dňa vody, ktoré organizovala Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Na oslavách bola vystavená ťažká, ľahká a monitorovacia technika a predvedené praktické ukážky jej použitia.