Diaľkové štúdium agropodnikania

Naša škola vám ponúka aj možnosť štúdia popri zamestnaní. Ponúkame štúdium v študijnom odbore 4210 6 agropodnikanie vo forme diaľkového štúdia. Doplňte si vzdelanie a získajte úplne stredné odborné vzdelanie.

Prihláška na diaľkové štúdium