Nový školský časopis

Vyšlo prvé číslo nového školského internetového časopisu Mladý farmár. Časopis mapuje dianie na škole, prináša rozhovory aj vlastnú tvorbu autorov.

O vydávanie školského časopisu sa postarala Študentská rada, ktorá tak obnovila dlhodobú tradíciu školských časopisov vydávaných na našej škole.

Šéfredaktorou nového časopisu je Dáša Kubatková a do redakčnej rady zasadli Lívia Valenčaťová, Simona Kitašová a Dajana Kazíková. Vydávanie časopisu koordinuje Ing. Mária Briešková a o jazykovú úpravu sa stará Mgr. Soňa Tamaškovičová.

Čítajte prvé číslo časopisu Mladý farmár!