Praktická časť maturít

Tento týždeň absolvovali naši maturanti praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.