Mladý tvorca

Aj tento rok sme sa prezentovali na celoštátnej predajno – prezentačnej výstave stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania pod názvom Mladý tvorca 2016. Tento, v poradí už 24. ročník, sa konal v dňoch 26.04.2016 – 28.04.2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra.

Na výstave sme prezentovali úspechy a výrobky našich žiakov, realizované projekty, spoluprácu s výrobnou sférou, medzinárodnú spoluprácu, ako aj ponúkané možnosti štúdia.