Naj agro dievča/chlapec 2017 – finále

30. marca sa na výstavisku Agrokomplex Nitra konal 5. ročník celoslovenskej súťaže poľnohospodárskych škôl

Naj agro  dievča/chlapec 2017.

Naša žiačka Jaroslava Grausová, žiačka I. B, sa umiestnila na krásnom druhom mieste. Gratulujeme !

IMG_20170330_094931