Medzinárodná súťaž poľnohospodárskych škôl

     V dňoch 6. a 7. apríla sa v Českej republike, v meste Uherský Brod, uskutočnila medzinárodná súťaž poľnohospodárskych škôl v obsluhe a opravách poľnohospodárskej techniky.

     Súťaže sa zúčastnilo 9 škôl z Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska a Rakúska.

IMG_2758IMG_2754

   Súťaž pozostávala z troch disciplín:

  1. Jazda zručnosti:

IMG_2707 IMG_2706 IMG_2700 IMG_2710

2.  Výroba súčiastky:

IMG_2727 IMG_2725 IMG_2723 IMG_2726

3. Poznávanie konštrukčných celkov:

IMG_2735 IMG_2734

Víťazom súťaže sa stal Maroš Bukrotin.

Vladimír Jeseň sa umiestni na krásnom štvrtom mieste.

Vedenie školy obom gratuluje a ďakuje za vzornú reprezentáciu školy.