Prax v Českej republike

Naši žiaci boli na praxi v Českej republike. Mohli sa tak oboznámiť s novými a inými prístupmi k práci. Veríme, že prax a čo najviac reálnych skúseností sú základom pre úspešné štúdium a následné dobré uplatnenie sa na trhu práce.

Na tejto praxi boli vďaka projektu Mladí farmári v Európe (Erasmus+).