Medzinárodná súťaž „MLADÝ POĽNOHOSPODÁR 2017“

Naši žiaci opäť uspešní

Dňa 19.10. 2017 sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej súťaže „Mladý poľnohospodár 2017“ v SOŠ Pruské.

 

Našu školu reprezentovali  žiaci Maroš Bukrotin ( 4.A) a Matúš Hudoba ( 3.A). 

Obaja súťažiaci si viedli veľmi dobre. Matúš Hudoba (3.A)  s celkovým počtom bodov 126 sa umiestnil na 7.mieste. Náš druhý súťažiaci Maroš Bukrotin ( 4.A )  s celkovým počtom bodov 165 sa umiestnil na krásnom 3.mieste. 

V súťaži „Mladý poľnohospodár“ sa naša škola umiestnila  s celkovým počtom bodov 291 na 2.mieste.  

 

Obom súťažiacim gratulujeme.