VÝCHOVNÝ KONCERT

Dňa 06. októbra 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnil hudobno-vzdelávací program „KLUB 27.“ Žiaci školy sa pútavou formou oboznámili s problematikou drog cez životné príbehy a osudy spevákov a hudobníkov, ktorých talent a životy zničili drogy a alkohol. Program bol doplnený videoprojekciou, v ktorej videli na vlastné oči, čo dokážu drogy s človekom urobiť.