Deň otvorených dverí 2017

Dňa 7. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí. Záujemci o štúdium boli podrobne informovaní o možnostiach štúdia v oblasti teoretického a praktického vyučovania. Prezreli si učebne školy, areál strediska odbornej praxe a školský sad. Prezentovaná bola aj činnosť niektorých záujmových krúžkov.