Prax v Grécku

Naši žiaci boli na praxi za hranicami Slovenska. Za netradičnými poľnohospodárskymi prácami vycestovali až do mesta Preveza v Grécku. V rámci projektu Mladí farmári v Európe boli na stáži. Pracovali a učili sa na olivovej farme pani Eleni. Projekt je podporený programom Erasmus+.