Lyžiarsky kurz 2018

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku naša škola organizovala lyžiarsky kurz, ktorý sa konal v dňoch 22.01. – 26.01.2018 v lyžiarskom stredisku Selce-Čachovo.

Počasie a podmienky na lyžovanie boli dobré. Žiaci boli rozdelení do troch  skupín podľa lyžiarskej zdatnosti. Výučba prebiehala dopoludňajšou a popoludňajšou výukou s krátkymi prestávkami a dlhšou obedňajšou prestávkou. Streda bola oddychový deň, kedy sme s deťmi v poobedňajších hodinách navštívili wellnes Kováčová. Voľné chvíle si študenti vypĺňali kultúrno – spoločenskými aktivitami: stolný futbal, šípky, karty.

Ciele lyžiarskeho výcviku boli splnené a jeho priebeh hodnotíme veľmi dobre, čo dokazuje aj pozitívna spätná väzba zo strany žiakov. S potešením môžeme konštatovať, že všetci začiatočníci si osvojili základné činnosti spojené s lyžovaním. Mierne pokročilí sa zdokonalili v lyžovaní a pokročilí lyžiari si zopakovali všetky druhy oblúkov v rôznych obtiažnostiach svahu ako aj  rýchlosti jazdy.