Oznam o darovaní 2 % z dane za rok 2017

OZNAM

Za rok 2017 nie je možné darovať 2% z dane nášmu Rodičovskému združeniu pri SOŠ PaSV LEVICE.

Nebola splnená povinnosť, rozpísať čerpanie za rok 2015 v Obchodnom vestníku a tým nás vyradili

na rok 2017  zo zoznamu Notárskej komory, kde sú všetky organizácie ktorým sa môžu

darovať 2% z dane.