Výstava TECHAGRO 2018 Brno

Dňa 11. apríla 2018 sme sa zúčastnili jedného z najväčších veľtrhov  TECHAGRO 2018 BRNO. Po včasnom rannom vstávaní a 5 hodinovej ceste autobusom sme sa mohli nasýtiť dobrým jedlom, ale hlavne množstvom vystavovaných exponátov, predstavujúcich svetovú špičku vo vývoji a výrobe poľnohospodárskej techniky.