Medzinárodná súťaž – Opravár poľnohospodárskych strojov, Uherský Brod

Dňa 18. mája 2018 sa v Strednom odbornom učilišti Uherský Brod konal už 10. ročník medzinárodnej súťaže „Opravár poľnohospodárskych strojov“. Súťaže sa zúčastnili dvaja naši žiaci: Lukáš Szelényi z II. A  a  Matúš Hudoba z III. A.

V silnej konkurencii škôl z domácej Českej republiky, Rakúska a Slovenska obsadili:    3. miesto – Matúš Hudoba a 5. miesto Lukáš Szelényi.

V hodnotení jednotlivých škôl sme však získali najvyšší počet bodov.