ZÁPIS DO I. ROČNÍKA

Zápis žiakov do I. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 17.5. 2018 od 10:00 hod. do 15:00 hod. a 18.5. 2018 od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý mu vydala príslušná ZŠ.

L. Marčeková – RŠ