Nový prírastok do zvieracej rodiny

A máme nové zvieratko na škole . Pštrosa Emila, ktorý začal svoj školský rok už v auguste.