Otvorenie školského roku 2018/2019

Aj napriek pretrvávajúcim prácam na sociálnych zariadeniach, bol dňa 3. septembra 2018 otvorený nový školský rok. Najlepší žiaci školy boli odmenení pochvalou od riaditeľky školy a vecnými cenami.