Dotazník o realizovaných stážach

Dotazník je súčasťou medzinárodného projektu, do ktorého je zapojených 10 národných agentúr Erasmus+. Cieľom projektu je zhodnotiť dopad vzdelávacích mobilít žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave na ich ďalšie kariérne smerovanie.

Odkaz na dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/59TXHBM

Dotazníkový prieskum bude prebiehať do 30. novembra 2018.