2% 2018

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2018.

Využitie týchto prostriedkov je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno – vzdelávacej činnosti študentov.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporia.

 

Vyhlasenie 2%