22.3. SVETOVÝ DEŇ VODY

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa naša škola zúčastnila podujatia, ktoré bolo organizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., OZ Levice.  V rámci podujatia sme sa zapojili do súťaže na tému „PITNÁ VODA Z VODOVODU“, kde sa naša žiačka Katrin Skarlet Monová so svojou básňou vyhrala vecnú cenu.