Ponúkame voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Pedagogický asistent

Počet voľných pracovných miest: 1

sospasvlevice@gmail.com
tel.: +421366312463

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu: 1. 4. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu, počet mesiacov: 29 (31.8.2022)

Termín výberového konania:
24. 2. 2020, o 8:00 hod. (Žiadosti o pracovné miesto a motivačný list posielajte na hore uvedenú e-mailovú adresu.Uchádzačom, ktorí splnia požiadavky na zamestnanca, zašleme pozvánku na výberové konanie.)

Údaje o pracovnom mieste:
Náplň (druh) práce:

Pedagogický asistent, na 100% úväzok. Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
– uľahčovanie adaptácie žiaka na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér žiaka,
– spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,
– vykonávanie pedagogického dozoru počas neprítomnosti učiteľa a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese,
– súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok, …
– iné činnosti v zmysle pracovnej náplne.

Pracovné miesto vhodné aj pre: absolventa
Pracovné podmienky:

Pracovný čas: od 7:30 do 15:30

Požiadavky na zamestnanca:

Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Pedagogické vedy
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Pedagogické vedy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Pedagogické vedy

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax
Osobnostné predpoklady: empatia, asertivita, komunikatívnosť, iniciatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), sebaistota, trpezlivosť