Školský psychológ – plný úväzok

Počet voľných pracovných miest:  1

sospasvlevice@gmail.com
tel.: +421366312463

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:  1. 4. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu

Termín výberového konania:
23. 3. 2020 o 13:00 hod.

Termín podávania žiadostí: do 20.03. 2020

Údaje o pracovnom mieste:
Náplň (druh) práce:

– Uskutočňuje diagnostiku, orientačnú diagnostiku,
– Vykonáva individuálne skupinové alebo hromadné poradenstvo,
– Vykonáva prevenciu a odborné intervencie so zameraním na žiakov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania školskom zariadení,
– Poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom,
– Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení,
– Zúčastňuje sa na príprave a realizácii programov pre žiakov, zameraných na rozvoj ich osobnosti, duševného zdravia, sociálnych zručností,
– Spolupracuje s vychovávateľmi pri zefektívnení výchovno-vzdelávacieho procesu,
– Poskytuje vychovávateľom služby v oblasti ich profesijného alebo osobnostného rozvoja,
– Pomáha pri riešení medziľudských vzťahov a pri optimalizácii sociálnej klímy v školskom internáte.

Pracovné miesto vhodné aj pre: absolventa
Pracovné podmienky:
  • Pracovný čas: od 7:30 do 15:30
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Príloha č.10
Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax
Osobnostné predpoklady:
  • asertivita
  • komunikatívnosť
  • sebaistota
  • spoľahlivosť
  • trpezlivosť
  • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)