Oznam pre žiakov 3. ročníka, ktorí majú predmet poľovníctvo a životné prostredie (PZP)

Urýchlene sa kontaktujte s vyučujúcou predmetu PZP , jej mailová adresa: d.zlehovcova@gmail.com. Bude s Vami komunikovať prostredníctvom mailov a dá inštrukcie, čo musíte absolvovať, aby ste boli hodnotení z tohto predmetu. Pristupujte aj k tomuto predmetu zodpovedne, ináč nebudete mať ukončený 3. ročník.
L.Marčeková