Dištančné vzdelávanie

Interné pokyny k priebehu a realizácii dištančného vzdelávania dostanú žiaci dnes (streda – 14.10.) cez školský informačný kanál Edupage. Sledujte prosím informácie, ktoré budú zverejňované na EduPage a web stránke školy.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov.