Oznam

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa termín jesenných prázdnin posúva nasledovne:

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Dňa 29.10. 2020 (vo štvrtok) – prebieha na našej škole dištančné vzdelávanie!

                Ing. Lívia Marčeková