Oznam

Riaditeľstvo SOŠ PaSV Levice oznamuje,že  počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením  COVID -19 sa  nebude konať: Deň otvorených dverí.
 V prípade záujmu o štúdium na SOŠ PaSV Levice, Vám radi poskytneme informácie o škole:
  • pri osobnom stretnutí (treba si ho vopred dohodnúť)
  • telefonicky 036/631 24 63           alebo
  • mailom: sospasvlevice@gmail.com