Oznam: Návrat do škôl k 8. 3. 2021

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR:

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021

Stredná škola – SOŚ PaSV Levice – vyučovanie od 8.3. 2021

– posledný ročník – prezenčne

– ostatné ročníky – dištančne (režim, opatrenia a rozvrh ako pred jarnými prázdninami).

Požadovaný negatívny test na COVID 19:

-zamestnanec

– plnoletý žiak

Na základe Vyhlášky č. 99 Úradu verejného zdravotníctva všetkým žiakom, zamestnancom a návštevníkom SOŠ PaSV Levice oznamujeme povinnosť nosiť:

– od 8. marca 2021 aspoň rúško, šatku, šál, respirátor v exteriéroch a interiéroch našej školy

– od 15. marca 2021 respirátor najmenej FFP2 v interiéroch školy.

Povinnosť sa nevzťahuje napríklad na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.Ďakujeme, že tak ako doteraz budete chrániť pred nákazou COVID 19 seba a zároveň ochránite aj ostatných.