Oznam: Prezenčné vyučovanie od 11.5.2021

Milí rodičia a žiaci,

podľa nového manuálnu pre školy, nebudeme  od 10.05.2021 potrebovať testy rodičov ani  žiakov školy, pokiaľ budeme v červenom alebo ružovom okrese. Pri nástupe do školy dňa 11.05.2021 (utorok) je potrebné  „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“. Treba ho vyplniť:

*elektronicky cez EDUPAGE alebo 

* ho v papierovej forme odovzdá  žiak pri nástupe do školy 

Opätovné „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ bude potrebné znovu vyplniť, ak žiak vymešká viac ako 3 dni za sebou vrátane víkendu.

Treba ho vyplniť: 

*elektronicky cez EDUPAGE alebo 

* ho v papierovej forme odovzdá žiak pri nástupe do školy. 

Potvrdenie o bezinfekčnosti: 

Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti