Voľné pracovné miesto

Ponúkame voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

– stredoškolský učiteľ odborných poľnohospodárskych predmetov a odbornej praxe

Počet voľných pracovných miest: 1

sospasvlevice@gmail.com
tel.: +421366312463

Dátum nástupu: 1.9. 2021

Pracovný pomer:  na dobu určitú

Termín výberového konania:
– 28. 6. 2021, o 11:00 hod.

  • žiadosti o pracovné miesto a motivačný list posielajte na hore uvedenú e-mailovú adresu do 22.6.2021. Uchádzačom, ktorí splnia požiadavky na zamestnanca, zašleme pozvánku na výberové konanie.

Údaje o pracovnom mieste:

Učiteľ odborných poľnohospodárskych predmetov a odbornej praxe na 100% úväzok.

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,

– motivačný list,

– profesijný štruktúrovaný životopis,

– fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,

– písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania

Pracovné podmienky:

Pracovný čas: od 7:30hod.  do 15:30 hod.

Náplň (druh) práce

vyučovanie odborných poľnohospodárskych predmetov a odbornej praxe

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Kvalifikačné predpoklady:

  • v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Pracovné miesto vhodné aj pre: absolventa

Zručnosti, schopnosti

zodpovednosť a samostatnosť, serióznosť a spoľahlivosť

Osobnostné predpoklady

komunikatívnosť, iniciatívnosť,