Voľné pracovné miesto

Ponúkame voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

– učiteľ odborných predmetov pre predmety poľnohospodárskej mechanizácie

Počet voľných pracovných miest: 1

sospasvlevice@gmail.com
tel.: +421366312463

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu: 1.9. 2021

Pracovný pomer:  na dobu určitú

Termín výberového konania:
– 28. 6. 2021, o 8:00 hod.

  • žiadosti o pracovné miesto a motivačný list posielajte na hore uvedenú e-mailovú adresu do 22.6.2021. Uchádzačom, ktorí splnia požiadavky na zamestnanca, zašleme pozvánku na výberové konanie.

Údaje o pracovnom mieste:

Náplň (druh) práce:

Učiteľ odborných predmetov na 100% úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pracovné miesto vhodné aj pre: absolventa

Pracovné podmienky:

Pracovný čas: od 7:30 do 15:30

Požiadavky na zamestnanca:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na mechanizačné odbory (poľnohospodárska mechanizácia.)
  • bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,

– motivačný list,

– profesijný štruktúrovaný životopis,

– fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,

– písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania

Ďalšie požiadavky

Vyučovanie odborných predmetov mechanizačného zamerania v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov študijných odborov a učebných odborov skupiny 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka.

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Osobnostné predpoklady: odbornosť, empatia, asertivita, komunikatívnosť, iniciatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), sebaistota, trpezlivosť