Oznam: Rodičovské združenie

Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2021 (utorok) o 16,00 hodine prezenčnou formou v areáli školy.

Podmienky pre vstup:  – mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor)

                                     – aplikovať dezinfekciu na ruky

                                     – predložiť ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“

Po skončení plenárneho združenia budú triedne schôdzky RZ v jednotlivých triedach.                                                                                    

Ing. Lívia Marčeková

riaditeľka školy