ZÁPIS DO I. ROČNÍKA

Zápis žiakov do I. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 17.5. 2018 od 10:00 hod. do 15:00 hod. a 18.5. 2018 od 8:00 hod. do 15:00 hod. Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý mu vydala príslušná ZŠ. L. Marčeková – RŠ

Jarná vychádzka

Krásne jarné počasie vytiahlo do ulíc aj levických škôlkárov. V rámci jarnej prechádzky navštívili náš chov a videli naživo zvieratká, ktoré možno poznajú iba z knižiek a televízie

NAJ AGRO chlapec/dievča 2018

Dňa 10. apríla 2018 sa na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre uskutočnilo celoslovenské finále súťaže NAJ agro chlapec, NAJ agro dievča 2018. NAJ agro dievčatom pre rok 2018 sa stala naša žiačka   JAROSLAVA   GRAUSOVÁ   z triedy II. B V súťaži chlapcov získal náš žiak  MATÚŠ  HUDOBA  z  III. A   tretie miesto

Výstava TECHAGRO 2018 Brno

Dňa 11. apríla 2018 sme sa zúčastnili jedného z najväčších veľtrhov  TECHAGRO 2018 BRNO. Po včasnom rannom vstávaní a 5 hodinovej ceste autobusom sme sa mohli nasýtiť dobrým jedlom, ale hlavne množstvom vystavovaných exponátov, predstavujúcich svetovú špičku vo vývoji a výrobe poľnohospodárskej techniky.

Oznam o darovaní 2 % z dane za rok 2017

OZNAM Za rok 2017 nie je možné darovať 2% z dane nášmu Rodičovskému združeniu pri SOŠ PaSV LEVICE. Nebola splnená povinnosť, rozpísať čerpanie za rok 2015 v Obchodnom vestníku a tým nás vyradili na rok 2017  zo zoznamu Notárskej komory, kde sú všetky organizácie ktorým sa môžu darovať 2% z dane.