VÝCHOVNÝ KONCERT

Dňa 06. októbra 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnil hudobno-vzdelávací program „KLUB 27.“ Žiaci školy sa pútavou formou oboznámili s problematikou drog cez životné príbehy a osudy spevákov a hudobníkov, ktorých talent a životy zničili drogy a alkohol. Program bol doplnený videoprojekciou, v ktorej videli na vlastné oči, čo dokážu drogy s človekom urobiť.

GAUDEAMUS 2017

  Dňa 28. septembra 2017 sa študenti 1. 3. a 4. ročníka zúčastnili na IV. ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS  2017, ktorý sa konal na nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Oboznámili sa s ponukou  študijných odborov slovenských aj českých vysokých škôl.  Najviac ich zaujímali prezentácie SPU a UKF Nitra, kde by viacerí chceli po úspešnej maturite pokračovať[…]

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

Dňa 27. septembra 2017 sa v Kalnej nad Hronom uskutočnili majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Za našu školu sa zúčastnilo jedno družstvo dievčat – Čunderlíková Dominika, Havettová Bianka a Zeleiová Dominika a jedno družstvo chlapcov – Koprda Roman, Toma Jakub a Coloň Adrián.   Družstvo chlapcov skončilo na peknom treťom mieste