NAJ AGRO chlapec/dievča 2018

Naša škola sa zúčastnila semifinále súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec dňa 14.02.2018 v Nitre. Do finále súťaže  postúpili: Bianka Havettová za I. ročník, Jaroslava Grausová za II. ročník a Matúš Hudoba za III. ročník. Na  webovej stránke www.agrobiznis.sk sú uverejnené videá z podujatia a zároveň je tam spustené hlasovanie o NAJ dievča webu a NAJ chlapca webu. O víťazoch týchto kategórii môžete[…]

Ples MLADÝ FARMÁR 2018

Na našej škole sa už po piaty krát uskutočnil dňa 9.2.2018 ples Mladý farmár. Otvorili ho tanečníci skupiny BM Generation. O dobrú náladu sa postaral DJ Polc, ktorý hral až do rána. Spestrením plesu bol aj jeho tanec a bohatá tombola. Krásna výzdoba, jedlo i zábava boli na výbornú. Plesu sa zúčastnili zamestnanci, študenti, rodičia a priatelia našej[…]

Lyžiarsky kurz 2018

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku naša škola organizovala lyžiarsky kurz, ktorý sa konal v dňoch 22.01. – 26.01.2018 v lyžiarskom stredisku Selce-Čachovo. Počasie a podmienky na lyžovanie boli dobré. Žiaci boli rozdelení do troch  skupín podľa lyžiarskej zdatnosti. Výučba prebiehala dopoludňajšou a popoludňajšou výukou s krátkymi prestávkami a dlhšou obedňajšou prestávkou. Streda bola oddychový deň, kedy sme[…]

Deň otvorených dverí 2017

Dňa 7. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí. Záujemci o štúdium boli podrobne informovaní o možnostiach štúdia v oblasti teoretického a praktického vyučovania. Prezreli si učebne školy, areál strediska odbornej praxe a školský sad. Prezentovaná bola aj činnosť niektorých záujmových krúžkov.  

Medzinárodná súťaž „MLADÝ POĽNOHOSPODÁR 2017“

Naši žiaci opäť uspešní Dňa 19.10. 2017 sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej súťaže „Mladý poľnohospodár 2017“ v SOŠ Pruské.   Našu školu reprezentovali  žiaci Maroš Bukrotin ( 4.A) a Matúš Hudoba ( 3.A).  Obaja súťažiaci si viedli veľmi dobre. Matúš Hudoba (3.A)  s celkovým počtom bodov 126 sa umiestnil na 7.mieste. Náš druhý súťažiaci Maroš Bukrotin ([…]