Medzinárodná súťaž poľnohospodárskych škôl

     V dňoch 6. a 7. apríla sa v Českej republike, v meste Uherský Brod, uskutočnila medzinárodná súťaž poľnohospodárskych škôl v obsluhe a opravách poľnohospodárskej techniky.      Súťaže sa zúčastnilo 9 škôl z Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska a Rakúska.    Súťaž pozostávala z troch disciplín: Jazda zručnosti: 2.  Výroba súčiastky: 3. Poznávanie konštrukčných celkov: Víťazom[…]