Centrum odborného vzdelávania

Od roku 2013 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní a rozvoji vidieka. V rámci centra ponúkame akreditované vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva.

Centrum zabezpečuje

  • akreditované vzdelávanie v programe Farmárstvo
  • rôzne moduly vzdelávania
  • vzdelávanie dospelých a verejnosti
  • doškoľovanie poľnohospodárskych pracovníkov
  • kurz pre vodičské oprávnenie skupiny  B, T
  • zahraničné stáže a výmenné pobyty
  • spoluprácu s poľnohospodármi v regióne
  • organizovanie súťaží pre mladých farmárov

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.