Kontakt

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice

  • adresa: Na lúkach 18, 934 03, Levice
  • tel: 036/631 24 63
  • email: sospasvlevice@gmail.com
  • facebook: facebook.com/SOSPaSVLevice

Riaditeľka: Ing. Lívia Marčeková, marcekovalivia@gmail.com.

Školský internát: Mgr. Timea Graňová, internat.sospasv.lv@gmail.com, 036/622 22 74.

Školská jedáleň: Darina Pirošová, vedúca, sj.sospasvlevice@gmail.com, 0907 754 174.