Mladý farmár – školský časopis

Študentská rada školy sa rozhodla obnoviť vydávanie školského časopisu, ktorý mal dlhodobú tradíciu v našej škole. Jeho história podľa dostupných zdrojov siaha do 70-tych rokov minulého storočia. Študenti v tomto časopise v tlačenej podobe poskytovali informácie o dianí v našej škole veselo aj vážne. My sme sa znovu rozhodli obnoviť túto dobrú tradíciu a založiť internetový časopis pod názvom Mladý farmár. Časopis sa bude zameriavať na školské aktivity, ale aj na informácie, ktoré zviditeľnia našich žiakov, ktorí sa venujú aj v súkromí zaujímavej činnosti (hudba, vlastná tvorba, tanec a iné).

Šéfredaktor: Dominik Vážan
Koordinátorka: Ing. Gabriela Kováčová
Redakčná rada: Martina Víghová, Angelika Zeleiová, Dominik Vážan
Grafická úprava: Dominik Vážan
Jazyková úprava: Mgr. Soňa Tamaškovičová
Fotografie: Archív školy

Archív