Oznamy

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto na pozíciu vychovávateľky na  Školskom internáte.
Žiadosti posielajte na e-mailovú adresu školy: sospasvlevice@gmail.com do 31.1. 2019
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
– odborné stredoškolské, prípadne vysokoškolské – odbor vychovávateľstvo