Projekty

Škola sa zapája do rôznych projektov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Spolupracujeme so základnými, strednými a vysokými školami, podieľame sa na projektoch rôznych mimovládnych združení, organizujeme medzinárodné mobility a stáže.

Vďaka projektom sa naši žiaci zdokonaľujú aj v oblastiach, ktoré bežné štúdium nepokrýva. Využívaním rôznych projektových foriem sa nám darí skvalitňovať podmienky pre štúdium. Zrevitalizovali sme ovocný sad, skleník, závlahové hospodárstvo, zakúpili sme novú mechanizáciu a vytvorili kompletnú prevádzku na spracovanie rôznych rastlinných aj živočíšnych produktov.

Do spoločných projektov s nami vstupujú aj miestny farmári, čo je dôkazom, že nám dôverujú, a že škola je schopná kvalitne pripraviť našich absolventov pre ich potreby. Naša projektová činnosť bola ocenená aj Cenou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Iuventy za podporu neformálneho vzdelávania.

Naše posledné najvýznamnejšie projekty:

Staršie projekty realizované našou školou nájdete na projekty-sospasvlevice.webnode.sk.