PLUS

Projekt Leonardo PLUS

PLUS – „Z poľa do úst udržateľným spôsobom alebo ako na to“ je projekt, ktorý má za cieľ priblížiť žiakom spôsoby spracovania produktov rastlinnej a živočíšnej výroby na potraviny. Cieľom projektu bolo oboznámiť sa s postupmi výroby základných potravín od prvotnej suroviny až po konečný produkt.

Spôsoby spracovania produktov rastlinnej a živočíšnej výroby na potraviny a produkty dennej spotreby sú často neznáme a študenti si nevedia predstaviť koľko zmysluplnej práce a vedomostí je za všetkými týmito samozrejmými predmetmi – našim jedlom a pitím – kvalitným jedlom a pitím.

Pracovné postupy na výrobu jednotlivých potravinárskych produktov sme spracovali do prehľadnej formy aby sme ich tak mohli priblížiť širšiemu okruhu ľudí. Pozrite si naše výstupy a ďalšie informácie o projekte na stránke projektu PLUS.

Projekt bol realizovaný s podporou EÚ.