Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a jeho prepojenie s praxou na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice

Názov projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a jeho prepojenie s praxou na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice
Kód projektu: 312011ACD4
Operačný program: Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk            www.minedu.gov.sk

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 11.9.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 25.9.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 9.10.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 23.10.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 6.11.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 20.11.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 4.12.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 18.12.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 15.01.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 29.01.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 12.02.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 26.02.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 12.03.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 26.03.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 09.04.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 23.04.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 07.05.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 21.05.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 04.06.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu zo dňa 18.06.2021