Virtuálna prehliadka budovy školy

  1. Hlavný vchod do budovy školy

2. Učebňa mechanizácie

3. Učebňa botaniky

4. Učebňa 03

5. Učebňa informatiky

6. Telocvičňa

7. Posilňovňa